Hiển thị một kết quả duy nhất

1,400,000 
1,000,000 
1,100,000 
1,100,000 
1,000,000 
1,000,000 
1,150,000 
0942175933